Пацієнтам

Повага до автономії пацієнта має вирішальне значення у сучасній медичній етиці та втілюється у вимозі інформованої згоди на будь-яке медичне втручання. Однак лікарі часто вважають, що пацієнти не мають права відмовитися від лікування, яке є необхідним за життєвими показаннями. Чи це дійсно так?

Правило добровільної згоди на медичне втручання

Конституція України гарантує кожному право на охорону здоров’я. Тобто, кожний громадянин України, так само, як і іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право на охорону її здоров’я. Охорона здоров’я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України та законом (стаття 283 Цивільного кодексу України).