Захист прав пацієнтів в Ужгороді: інформаційний бюлетень

Шановні ужгородці!

Маємо надію, що дана інформація стане Вам у пригоді і буде спонукатиме Вас активно відстоювати свої права.

Наводимо текст брошури, в якій ви зможете знайти інформацію, що турбує кожного, хто звернувся за медичною допомогою чи вже її отримує та бажає бути обізнаним з правовою інформацією у сфері охорони здоров’я. В ній Ви дізнаєтеся про свої права та обов’язки як пацієнта та обов’язки медичного працівника.

Також інформуємо Вас про те, що Ужгородському міському пологовому будинку медичні послуги, а семе: забезпечення різноманітніх потреб охорони здоров’я матері та дитини шляхом надання стаціонарної та амбулаторної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів або послуг медичного характеру (пункт 1.10. Статуту Ужгородського міського пологового будинку) надаються безкоштовно.

Виняток становить перелік платних послуг, які надаються Ужгородським міським пологивим будинком відповідно рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради №441 від 18.12.2013 року. (Додаток №1).

Пацієнт – це особа, яка:

- може бути залучена як досліджуваний до клінічного випробовування лікарського засобу;

- звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.

ПРАВА ПАЦІЄНТА

Право на життя (ст. 27 Конституції України, ст. 281 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України): Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Право на безоплатну медичну допомогу (ч. 3 ст. 49 Конституції України, ст. 284 ЦК України, п «д» ст. 6, п «а» ст. 78 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я» (далі - Основ). У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається  безоплатно.

Право на медичну таємницю (ст. 32, 34 Конституції України, ст. 286 ЦК України, ст. 39-1, 40, п. «г» ст. 78 Основ: Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз і методи лікування фізичної особи. Фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення інформації про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні пацієнта, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел.

Медичні і фармацевтичні працівники зобов’язані:

- сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу;

- безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я, з якими державою в особі уповноважених органів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать:

- екстрена медична допомога;

- первинна медична допомога;

- вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;

- третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;

- паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Об’єкт (обсяг відомостей) лікарської таємниці становить така інформація: 

- відомості про стан здоров’я пацієнта;

- відомості про хворобу;

- відомості про діагноз;

- відомості, одержані при медичному обстеженні;

- відомості про факт звернення за медичною допомогою;

-відомості про огляд та його результати;

- відомості про методи лікування;

- відомості про інтимну і сімейну сторони життя.

За умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, передбачено кримінальну відповідальність ( ст. 132 Кримінального кодексу України (далі – КК України) «Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» та ст. 145 КК України «Незаконне розголошення лікарської таємниці»).

Право на чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі. (п. «г» ст. 78 Основ, п. 2 ч. 1 Клятви лікаря):

Медичні працівники зобов’язані незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загально людської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини.

Право матері або інших членів сім’ї перебувати з дитиною віком до 6 років, а також з тяжкохворою дитиною старшого віку, яка потребує материнського догляду, в лікувальному закладі ( ч. 1 ст. 287 ЦК України, п «к» ст. 6, 64 Основ):

При стаціонарному лікування дітей віком до 6 років, а також тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують, за висновком лікарів, материнського догляду, матері або іншим членам сім’ї надається можливість перебувати з дитиною в лікувальному закладі із забезпеченням безоплатного харчування та умов для проживання, виплатою допомоги з соціального страхування у встановленому порядку.

Право на допуск інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката, священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду (ст. 287 ЦК України, ст. 6 Основ):

Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікування у закладі охорони здоров’я, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката.

Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікування у закладі охорони здоров’я, має право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання (ч. 3,4,5 ст. 284 ЦК України, ст. 2, 43 Основ):

Надання допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, проводиться за її згодою.

Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника.

! Згода пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

! У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю хворого, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна.

! Згода та відмова щодо проведення медичного втручання можуть бути надані, за загальним правилом, як в усній, так і в письмових формах. Лікар має право взяти від пацієнта письмове підтвердження про відмову від медичного втручання, а при неможливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Право на свободу вибору (ч. 2 ст. 284 ЦК України, п. «д» ст. 6, ст. 34,38 Основ):

Кожен пацієнт, який досяг 14 років і звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

Кожен пацієнт має право, якщо це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Складові права на свободу:

1)     право на вільний вибір лікаря;

2)     право на вільний вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;

3)     право на вільний вибір закладу охорони здоров’я;

4)     право на заміну лікаря на вимогу;

5)     право на лікування закордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України.

Без направлення вторинна медична допомога надається пацієнтам:

- для отримання екстреної медичної допомоги (за наявності гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь або загострень хронічних захворювань, що потребують цілодобової спеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям пацієнтів (вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо); за необхідності в ізоляції за епідпоказаннями);

- за потреби в обслуговування лікарем акушер-гінекологом;

- для отримання стоматологічної допомоги;

- для добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію.

Право на відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди (п. «і» ч. 1 ст. 6 Основ):

Кожен громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.

! Стаття 1172 ЦК України передбачає відшкодування юридичною особою ( у тому числі, закладом охорони здоров’я) чи фізичною особою шкоди, заподіяної їхнім працівником (медичним персоналом) під час виконання ним своїх трудових (професійних, службових) обов’язків. За таких обставин у позовній заяві про відшкодування шкоди відповідачем у справі буде роботодавець (заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець), а третьою особою- медичний працівник, діями якого заподіяно шкоду.

Інші права пацієнтів:

- право на повну інформованість і добровільну згоду на медико-біологічний експеримент;

- право на донорство крові та її компонентів;

- право на трансплантацію органів та інших анатоміч-них матеріалів як на спеціальний метод лікування;

- право на штучне запліднення та імплантацію ембріона;

- право на застосування методів стерилізації;

- право на добровільне штучне переривання вагітності;

- право на зміну (корекцію) статевої належності;

- право на незалежну медичну експертизу;

- право на правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров’я.

ОБОВ’ЯЗКИ  ПАЦІЄНТА

Обов’язок піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян (п. «а» ст. 10,32 Основ).

Обов’язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (ч. 4 ст. 286 ЦК України, п. «б» ст. 10,30, 31 Основ).

! Повнолітні дієздатні особи мають право відмовитись від профілактичних медичних оглядів та від профілактичних щеплень.

Обов’язок надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які перебувають у загрозливому для життя і здоров’я стані (п. «в» ст. 10,37 Основ).

Обов’язок виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я (ч. 3,4 ст. 34 Основ)

!Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичний приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальність за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Обов’язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю (ч. 5 ст. 286 ЦК України, ч. 2 ст. 43 Основ). 

Куди звертатися, якщо Ваші права порушені?

Громадська рада при Ужгородській міській раді, комітет з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

e-mail: erik.gleba@mail.ru,  конт. тел.: 066-788-11-06, Глеба Ерік Юрійович

Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА

e-mail: uoz@uoz.org.ua

конт. тел.: (03122) 3-25-62 Шніцер Роман Іванович, начальник

конт. тел.: (03122) 3-54-83 Брич Володимир Дмитрович, заступник начальника

конт. тел.: (03122) 3-54-89 Романко Ганна Василівна, заступник начальника

Міністерство охорони здоровя України

телефон "гарячої лінії": 0-800-801-333 (з 9.00 до 18.00)

 

Додаток №1

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються Ужгородським міським пологовим будинком

№ п/п Назва послуг тариф (грн.)
1. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах методом вакуум-аспірації 181,65
2. Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі 269,05
3. Амбулаторне лікування безпліддя методом допоміжних репродуктивних технологій:у тому числі:- перший етап (формування попереднього діагнозу)- другий етап (додаткові методи обстеження)- третій етап (допоміжні репродуктивні технології)     315,55  102,50109,55103,50 
4. Курс лікування безпліддя 1016,65
5. Видача копії медичної довідки, витягу із історії хвороби 14,65

Підготував: ЕРІК ГЛЕБА

Джерело: http://gromrada.uz.ua/